Προπονητής ποδοσφαίρου

Διδασκαλία του overlapping

Μια προσέγγιση για τη διδασκαλία της κίνησης του overlapping, σε ηλικίες 11-12.

protokuefacpapoverlap1

protokuefacpapoverlap2