Προπονητής ποδοσφαίρου

Ολοκληρωμένη προπονητική μονάδα 2

Προπονητική μονάδα με στόχο την βελτίωση της ταχύτητας-ταχυδύναμης και αγωνιστικό τακτικό παιχνίδι για τη βελτίωση της επιθετικής συνεργασίας για παιχνίδι από τα άκρα.