Λειτουργία σχολών προπονητών ποδοσφαίρου

fifauefaepoΑπαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Pro
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΟ ή με φαξ στο 210-9359666.
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία διπλώματος προπονητή ΕΠΟ ή άλλης ευρωπαϊκής    ομοσπονδίας κατηγορίας UEFA Α΄ ή παλαιό δίπλωμα Α΄ κατηγορίας και ταυτότητα αναθεωρημένη σε ισχύ από σχολές που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η ΕΠΟ.
3. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο
Σε περίπτωση υποβολής υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθούν τα εξής κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στη σχολή:
1. Ποδοσφαιρική εμπειρία ως αθλητής (διεθνής, επαγγελματίας, κ.τ.λ.)
2. Προπονητική εμπειρία
3. Γραμματικές γνώσεις (γνώση ξένων γλωσσών, χρήση Η/Υ, απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων, κ.τ.λ.).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Α΄
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή
2. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον
3. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο
4. Δίπλωμα προπονητή UEFA Β΄ ή δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας παλαιό (επικυρωμένο αντίγραφο) και ταυτότητα αναθεωρημένη σε ισχύ
5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ότι διετέλεσε για έναν τουλάχιστον χρόνο προπονητής σε αναγνωρισμένο σωματείο Ε.Π.Ο. ή σε ακαδημίες αναγνωρισμένου σωματείου
6. Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης
7. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής περί μη δίωξης για βία στα γήπεδα
 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA B΄
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΟ
2. Βεβαίωση Ε.Π.Ο. ή Ε.Π. Σωματείων ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι   παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο
6. Δίπλωμα προπονητή UEFA-C ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C΄
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή
2. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας σπό παθολόγο
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον
6. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

 
Λειτουργία σχολών υποψηφίων προπονητών ποδοσφαίρου

Με απόφαση του ΔΣ/Ε.Π.Ο της 21.03.2014 έχει εγκριθεί  η  ίδρυση και λειτουργία σχολής τερματοφυλάκων UEFA-A (advance goalkeeping) για την απόκτηση του νέου διπλώματος προπονητών τερματοφυλάκων. Η σχολή, στην οποία θα διδάξουν και εκπαιδευτές-εκτιμητές της UEFA, θα λειτουργήσει από Οκτώβριο 2014 έως Απρίλιο 2015 σε τακτές ημερομηνίες και σε σύνολο 21 ημερών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση συμμετοχής και βιογραφικό σημείωμα στα αγγλικά, καθώς επίσης μέρος του παραβόλου (250 ευρώ) έως τις 30 Απριλίου 2014. Το παράβολο φοίτησης ανέρχεται σε 1.300 ευρώ και περιλαμβάνει δωρεάν τετραήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο στο εξωτερικό. Για την επιλογή των υποψήφιων θα ληφθούν  υπ' όψιν η σειρά προτεραιότητας και η προϋπηρεσία. Για τη συμμετοχή στη σχολή απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να κατέχει δίπλωμα UEFA-B Οι αιτήσεις των υποψηφίων να αποστέλλονται στο fax 210-9346733 (υπόψη Τμήματος Προπονητών).

Επίσης, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνει  την λειτουργία των εξής σχολών υποψηφίων προπονητών ποδοσφαίρου:

Σχολή UEFA-Α (2η Φάση) στη Χαλκίδα από 28/5 έως 8/6/2014 (Ε.Π.Σ. Ευβοίας  τηλ. 2221023038 fax. 2221074300).

Σχολή UEFA-Α (1η Φάση) στην Πάτρα από 2 έως 13/8/2014 (Ε.Π.Σ. Αχαΐας τηλ. 2610273634 fax. 2610271912).

Σχολή UEFA-B στη Ρόδο από 4 έως 18/7/2014.

Σχολή UEFA-C στο Βόλο από 17 έως 26/8/2014 (Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας τηλ. 24210 27147 fax. 24210 30931).

Σχολή UEFA C στη Χίο από 31/8 έως 9/9/2014 (Ε.Π.Σ. Χίου τηλ. 22710 22888, fax. 22710 44588).

Σχολή UEFA-C στην Αιδηψό εντός του 2014 (Ε.Π.Σ. Ευβοίας τηλ 22210 23038 fax. 22210 74300).

Σχολή UEFA-C στο Μεσολόγγι εντός του 2014 (Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας τηλ. 26310 28884 fax. 26310 25333).

Σχολή UEFA-C στην Άρτα εντός του 2014 (Ε.Π.Σ. Άρτας τηλ. 26810 79510 fax. 26810 78831).

Σχολή UEFA C στη Σάμου εντός του 2014 (Ε.Π.Σ. Σάμου τηλ. 22730 27794, fax. 22730 24577).

Σχολή UEFA C στην Τρίπολη εντός του 2014 (Ε.Π.Σ. Αρκαδίας τηλ. 2710 223902, fax. 2710 234900).

Σχολή UEFA-B FUTSAL στην Αθήνα εντός του 2014 (Ε.Π.Σ. Σάλας τηλ. 210 7703132 fax. 210 7703132).


Σχολή UEFA-B στη Ρόδο (4-18/7/2014)

Η σχολή UEFA-B θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη Ρόδο με τη νέα της μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν αίτηση στο αρμόδιο τμήμα της Ε.Π.Ο. (fax 2109346733). Τα ονόματα των επιλεγέντων προπονητών θα αναρτώνται στο site της ΕΠΟ. Στη συνέχεια οι προπονητές οφείλουν να καταθέσουν παράβολο συμμετοχής στο λογαριασμό της Ε.Π.Σ. Δωδεκανήσου (παράβολο συμμετοχής 575 ευρώ και παράβολο υπέρ Ένωσης 25 ευρώ).

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς επίσης θα ληφθούν υπ' όψιν ειδικά προσόντα. Τέλος, οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν μαζί με την αίτηση, το δίπλωμα προπονητικής UEFA-C ή το πιστοποιητικό παρακολούθησης UEFA-C.    

 
Δομή Σχολών Προπονητών ΕΠΟ

Δίπλωμα UEFA-C
Διάρκεια σχολής 10 ημέρες το ελάχιστο
Διδακτικές ώρες (θεωρία -πρακτική) 76 ώρες το ελάχιστο
Εξετάσεις 2.0 ώρες

Δίπλωμα UEFA-B (νέα μορφή)
Διάρκεια σχολής 15 ημέρες το ελάχιστο
Διδακτικές ώρες (θεωρία - πρακτική) 120 ώρες το ελάχιστο
log -book
Εξετάσεις 2.0 ώρες

Δίπλωμα UEFA-A (2 φάσεις)
Διάρκεια 12 + 12 ημέρες το ελάχιστο
Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 180 ώρες το ελάχιστο
log -book
Καθοδήγηση ομάδος
Εξετάσεις 4.0 ώρες

Δίπλωμα Pro-UEFA (2 φάσεις)
Διάρκεια 2 χρόνια
Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 420 ώρες το ελάχιστο
Ανάλυση ομάδων κορυφαίων διοργανώσεων
log-book
Καθοδήγηση ομάδος
Διατριβή
Επίσκεψη σε ομάδα εξωτερικού 3-4 ημέρες
Συμμετοχή σε study group scheme 4 ημέρες
Επίσκεψη 2+2 ημέρες στα εργαστήρια των τμημάτων ΤΕΦΑΑ
Εξετάσεις 6.0 ώρες

Οι συμμετέχοντες με ανελλιπή παρακολούθηση αλλά και πλήρη επιτυχία σε όλες τις εξετάσεις της σχολής, για την λήψη του διπλώματος, δικαιούνται δίπλωμα UEFA αντίστοιχο της σχολής που φοίτησαν, βάσει της συνθήκης μεταξύ ΕΠΟ-UEFA 2010, και έχουν το δικαίωμα να εργάζονται σε όλες τις ομάδες των 53 ομοσπονδιών της UEFA, ισότιμα και ισοδύναμα.
Οι συμμετέχοντες με ανελλιπή παρακολούθηση και μετά από την επιτυχή εξέταση σε ένα μάθημα της σχολής το ελάχιστο, δικαιούνται πιστοποιητικού παρακολούθησης τύπου ΕΠΟ-UEFA, αντίστοιχο της σχολής  φοίτησης τους και αποκτούν δικαίωμα να εργάζονται σε σωματεία και ΠΑΕ της Ελλάδας, όπως ο κανονισμός προπονητών ΕΠΟ προβλέπει.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε κανονισμό λειτουργιάς σχολής προπονητών ΕΠΟ.


Παράβολα

Παράβολο συμμετοχής σε σχολή UEFA-C 450,00 ευρώ πλέον του δικαιώματος υπέρ Ένωσης 25.00 ευρώ    
Παράβολο συμμετοχής σε σχολή UEFA-B 575,00 ευρώ πλέον του δικαιώματος υπέρ Ένωσης 25.00 ευρώ
Παράβολο συμμετοχής σε σχολή UEFA-A (μια φάση) 650,00 ευρώ πλέον του δικαιώματος υπέρ Ένωσης 50.00 ευρώ    
Παράβολο συμμετοχής σε σχολή PRO-UEFA (μια φάση) 1.300.00 ευρώ.    
Παράβολο 1ης επανεξέτασης ορίζεται το ποσό των 200€ (100€ υπέρ Ε.Π.Ο. και 100€ υπέρ Ένωσης)  
Παράβολο 2ης επανεξέτασης ορίζεται το ποσό των 100€ (50€ υπέρ Ε.Π.Ο. και 50€ υπέρ Ένωσης)  

Όλα τα παράβολα θα καταβάλλονται στον λογαριασμό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, όπου θα διεξαχθεί η σχολή.


Ανακοινώσεις

Κατατεθήκαν στο αρμόδιο τμήμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 51 αιτήσεις προπονητών για συμμετοχή στη σχολή προπονητών κατηγορίας UEFA-PRO, που θα λειτουργήσει στη Ρόδο από 15/06 έως 04/07/2014. Τα βιογραφικά αυτών εστάλησαν στο αρμόδιο τμήμα της UEFA προκειμένου να γίνει η επιλογή των 25 προπονητών που θα συμμετάσχουν στη σχολή.

ΑΤΙΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ UEFA-PRO 2014-2016

1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4. ΒΙΝΟ ΣΠΕΤΙΜ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΕΡ
5. ΒΟΣΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. ΓΚΟΒΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
7. ΓΡΑΜΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
8. ΔΕΛΛΑΣ ΤΡΑΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
9. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
10. ΔΙΓΚΟΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
11. ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12. ΖΑΠΑΤΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
13. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
14. ΘΕΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15. ΚΑΒΑΚΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΤΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ
16. ΚΑΛΕΜΗΣ-ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
17. ΚΑΛΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
18. ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
19. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
20. ΚΕΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21. ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
22. ΚΟΛΟΜΠΟΥΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
23. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
24. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
25. ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
26. ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
27. ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
28. ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
29. ΜΕΤΑΞΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
30. ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
31. ΜΠΑΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
32. ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
33. ΜΠΙΖΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥ
34. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
35. ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
36. ΝΤΙΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
37. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
38. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
39. ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
40. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
41. ΠΑΠΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
42. ΠΡΙΟΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
43. ΡΟΤΣΑ ΧΟΥΑΝ-ΡΑΜΟΝ ΤΟΥ ΟΣΒΑΛΝΤΟ
44. ΣΙΜΟΣ ΓΤΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
45. ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
46. ΣΤΟΙΝΟΒΙΤΣ ΖΟΡΑΝ ΤΟΥ ΜΙΛΟΣ
47. ΤΣΙΜΠΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
48. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
49. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
50. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
51. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ


Μετά την απόφαση του Δ.Σ./Ε.Π.Ο. της 27.05.2013 η επανεξέταση των προπονητών θα πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στις έδρες των Ενώσεων.
Η ανακοίνωση λειτουργίας κάθε σχολής επανεξέτασης θα ανακοινώνεται από το site της Ε.Π.Ο. ένα μήνα πριν. Οι υποψήφιοι προπονητές υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση).
Μετά την ανακοίνωση της σχόλης επανεξέτασης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός 20 ημερών να έχουν αποστείλει την αίτηση τους  στο Μητρώο Προπονητών της ΕΠΟ στο fax 210 9346733. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων τα ονόματα  των επιλεγέντων προπονητών θα αναρτώνται  στο site της ΕΠΟ.
Οι  επιλεγέντες προπονητές θα πρέπει εντός  πέντε ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των ονομάτων να καταθέσουν το παράβολο  επανεξέτασης στο λογαριασμό της  Ένωσης. Ως παράβολο συμμετοχής ορίζεται το πόσο των 200 ευρω. Οι λεπτομέρειες για τη θεωρτηική και πρακτική εξέταση κάθε σχολής θα περιγράφονται μετά την ανακοίνωση των ονομάτων.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι  που καλούνται να επανεξεταστούν δεν παρευρεθούν θα θεωρείται ότι συμμετείχαν σε αυτή χάνοντας τη μια από τις δυο  επανεξετάσεις που έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν.
Υπενθυμίζεται  ότι βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Προπονητών και της απόφασης του ΔΣ της ΕΠΟ Νο 18 της 09.12.2013 ο μέγιστος αριθμός επανεξέτασης είναι 2 φορές ή 2 μαθήματα.

Οσον αφορά στην αντικατάσταση των ταυτοτήτων παλαιού τύπου δίδεται παράταση με καταληκτική ημερομηνία την 21η Ιανουαριου 2013. Μετά το τέλος της προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές προς αντικατάσταση οι ταυτότητες παλαιού τύπου. Θα εκδίδονται καινούργιες ταυτότητες με ημερομηνία λήξης την 31/12/2015, όπως προβλέπει η εγκύκλιος.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ UEFA-Β ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΑΠΟ 04-18/07/2014.

1.   ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Νικόλαος του Παναγιώτη
2.   ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Βασίλειος του Βασίλη
3.   ΛΟΥΚΑΣ Ιωσήφ- Ιωάννης
4.   ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ Μαρίνος του Ευαγγέλου
5.   ΠΑΡΟΥΣΗΣ Ευστράτιος του Αντωνίου
6.   ΔΕΔΕΛΕΤΑΚΗΣ Μαρίνος του Ευαγγέλου
7.   ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ Παναγιώτης του Κων/νου
8.   ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος του Αλεξάνδρου
9.   ΜΠΕΡΚΟΒΙΤΣ-ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Βασίλειος
10. ΣΙΛΕΒΙΣΤΑΣ Ιωάννης του Δημητρίου
11. ΤΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας του Παναγιώτη
12. ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Ματθαίος του Στεργίου
13. ΠΑΛΛΗΣ Θεόδωρος του Αλεξάνδρου
14. ΟΡΦΑΝΟΣ Δημήτριος του Κων/νου
15. ΚΑΛΟΥΔΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου
16. ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑΣ Αθανάσιος
17. ΤΖΙΩΡΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος του Δημητρίου
18. ΤΖΑΝΗΣ Στέφανος
19. ΦΛΩΡΟΣ Γεωρ-Μιχαήλ του Κων/νου
20. ΠΑΝΤΟΣ Αναστάσιος του Κων/νου
21. ΜΠΟΥΣΙΑΣ Παντελής
22. ΠΑΝΤΕΛΗΣ Παναγιώτης
23. ΛΑΜΠΙΡΗΣ Παναγιώτης του Μενελάου
24. ΜΕΝΤΗΣ Σταύρος του Σωτηρίου
25. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου
26. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ευάγγελος
27. ΤΣΑΝΑΚΑΛΗΣ Κων/νος του Άνθιμου
28. ΓΙΑΝΝΟΥΛΤΣΗΣ Γεώργιος του Αθανασίου
29. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ Κων/νος του Δημητρίου

- Οι παραπάνω αναφερόμενοι θα πρέπει να έχουν καταθέσει το παράβολο των 600 ευρώ σε λογαριασμό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου στην Τράπεζα Πειραιώς (5700021618284) το αργότερο μέχρι τις 17.04.2014. Τηλέφωνο της Ε.Π.Σ. Δωδεκανήσου: 22410-26788. Οι αιτήσεις για την συμμετοχή επιπλέον δέκα υποψηφίων στην παραπάνω σχολή να αποστέλλονται στο φάξ της Ε.Π.Ο 210-9346733.

- Επίσης, ανακοινώνεται ότι θα λειτουργήσει στην Ρόδο σχολή επανεξέτασης για τις κατηγορίες διπλωμάτων ΟΥΕΦΑ-Β και ΟΥΕΦΑ-Α στις 22 και 23/06/2014. Οι σχετικές αιτήσεις να αποστέλλονται στην Ε.Π.Σ. Δωδεκανήσου και στο φάξ: 22410-22909. Τα παράβολα για την επανεξέταση να αποστέλλονται στο λογαριασμό της Ε.Π.Σ. Δωδεκανήσου: Τράπεζα Πειραιώς (5700021618284).

Κανονισμοί

- Απαγορεύεται η έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή από οποιονδήποτε άλλο εκτός του αρμόδιου τμήματος της ΕΠΟ και των Ενώσεων, εφόσον το ενδιαφερόμενο σωματείο ή ΠΑΕ δεν προσκομίσει μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης τύπου UEFA (βλέπε πρότυπο) ή Ταυτότητα Προπονητού εν ισχύ (βλέπε πρότυπο). Όποιος είναι διπλωματούχος προπονητής ποδοσφαίρου και το όνομά του είναι αναρτημένο στο site της ΕΠΟ, αλλά δεν είναι κάτοχος Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, απαγορεύεται να βρίσκεται στην τεχνική περιοχή (πάγκο) της εκάστοτε ομάδας και να αναγράφεται με άλλη ειδικότητα στο φύλλο αγώνα, εκτός από αυτή του προπονητή. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων και των κανονισμών που ψηφίστηκαν από την ΓΣ της ΕΠΟ, καθώς επίσης των αποφάσεων που λαμβάνονται από το ΔΣ της ΕΠΟ.

- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 21 Σχολών αναθεώρησης παλιών διπλωμάτων προπονητών ΓΓΑ - ΕΠΟ (πριν από το 1998), που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, με την τελευταία να γίνεται στην Κέρκυρα 1 με 4/10/2012, όσοι δεν παρακολούθησαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα για διάφορους λόγους, πλέον θα ακολουθούν τη διαδικασία των υπόλοιπων υποψηφίων προπονητών και θα εντάσσονται με προτεραιότητα για την παρακολούθηση των προγραμματισμένων σχολών UEFA.
Με την πραγματοποίηση αυτών των Σχολών ολοκληρώθηκε το  πρόγραμμα αναθεώρησης παλιών διπλωμάτων ΓΓΑ - ΕΠΟ και μάλιστα με καθυστέρηση δύο (2) ετών κατόπιν αιτήματος της ΟΠΠΕ που έγινε αποδεκτό από το ΔΣ της ΕΠΟ. Οι κάτοχοι τέτοιων διπλωμάτων, που είχαν την υποχρέωση αλλά δεν παρακολούθησαν καμία σχολή, δε θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν ταυτότητα προπονητή και δελτίο πιστοποίησης και κατά συνέπεια τα ονόματά τους δε θα αναρτηθούν στο epo.gr. Από την 1η Αυγούστου 2012 εφαρμόζεται απαρέγκλιτα ο προσφάτως εγκριθείς και αναρτηθείς στο site της ΕΠΟ Κανονισμός Προπονητών.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος λειτουργίας των 28 σχολών εξομοίωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα το ποδόσφαιρο, που η τελευταία έγινε στη Χίο τον Ιούνιο του 2011, οι πτυχιούχοι των σχολών ΤΕΦΑΑ των Ελληνικών Πανεπιστημίων προκειμένου να αποκτήσουν δίπλωμα ΟΥΕΦΑ  (εκτός των τμημάτων των Πανεπιστημίων που έχουν υπογράψει την ειδική σύμβαση ΕΠΟ-ΤΕΦΑΑ και αφορά την απονομή διπλώματος ΟΥΕΦΑ-B στους αποφοιτήσαντες επιτυχώς) θα ακολουθούν την διαδικασία των υπολοίπων υποψηφίων προπονητών και θα εντάσσονται ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ για την παρακολούθηση της σχολής.

- Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της συμφωνίας UEFA-ΕΠΟ, σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας των οχτώ βημάτων, και έχοντας ολοκληρώσει τα εφτά εξ αυτών το ΔΣ της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποφάσισε την υλοποίηση του τελευταίου βήματος, μέσω της λειτουργίας σχολών για αναπτυξιακές ηλικίες (UEFA-C), στις έδρες των Ενώσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν, εάν το θελήσουν, και οι προπονητές κάτοχοι διπλωμάτων και ταυτοτήτων, που τα ονόματά τους αναγράφονται στο site της ΕΠΟ.

- Μετά την ολοκλήρωση της 77ης Σχολής UEFA-B στην Κόρινθο κλείνει ο κύκλος των σχολών UEFA-B, που λειτούργησαν στην ΕΠΟ από το 2000 έως και σήμερα με την παλιά μορφή. Στο εξής θα λειτουργούν οι σχολές με τη νέα μορφή, όπως αναφέρεται παραπάνω (δομή σχολών).

- Όσοι εκ των μαθητών που φοίτησαν σε σχολή της ΕΠΟ και έχουν κριθεί επανεξεταστέοι, θα πρέπει να αποστέλλουν (εντός διετίας το πολύ από την ημέρα αποφοίτησης) αίτηση  επανεξέτασης στην υπηρεσία της ΕΠΟ και η οποία θα αποφανθεί για την ημερομηνία και το τόπο επανεξέτασης. Για την δυνατότητα επανεξέτασης στην πρακτική εξάσκηση θα πρέπει ο υποψήφιος να παρουσιάζεται με δική του ομάδα επίδειξης (εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κατά την  διάρκεια σχολής της αντίστοιχης κατηγορίας).

 - Oι προπονητές, κάτοχοι διπλωμάτων από το 1998 έως και το 2008, έχουν υποχρέωση, όπως η σύμβαση της προπονητικής ΟΥΕΦΑ - Ε.Π.Ο και οι κανονισμοί της Ε.Π.Ο. προβλέπουν, να αναθεωρήσουν την ταυτότητα προπονητή εντός τριετίας από τη λήψη του διπλώματος. Σε αντίθεση περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν την ταυτότητά τους και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα του προπονητή στις ομάδες τους (επαγγελματικές, ερασιτεχνικές, ακαδημίες, αναπτυξιακές ηλικίες κλπ). Μετά από συνεργασία μεταξύ ΕΠΟ και ΟΠΠΕ, αποφασίστηκε να λειτουργήσουν αναθεωρητικά σεμινάρια, τουλάχιστον 20 ωρών, στις μόνιμες έδρες των Ενώσεων, που θα ανακοινώνονται έγκαιρα μέσω του epo.gr, προκειμένου οι προπονητές να αναθεωρήσουν τα διπλώματα-ταυτότητές τους. Η διαδικασία, που αφορά όσους προπονητές έχουν υποχρέωση, θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ο Δεκάλογος της Προπόνησης

1. Οργάνωσε την καθημερινή προπόνηση ανάλογα με το ανθρώπινο υλικό και τις ανάγκες της ομάδος. Μην σπαταλάς τον χρόνο. Είναι πολύτιμος.
2. Γνώριζε πριν από την προπόνηση τι θέλεις να διδάξεις. Για ποιό λόγο θέλεις να το διδάξεις και χρησιμοποιώντας ποιές εφαρμοσμένες ασκήσεις σκοπεύεις να το πετύχεις.
3. Η χρονική διάρκεια της προπόνησης πρέπει να αυξομειώνεται ανάλογα με την περίοδο και την μέρα της εβδομάδας σε σχέση με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Το ίδιο ισχύει και για την ποιοτική και ποσοτική επιβάρυνση της προπόνησης.

Περισσότερα..